Za veliko osnovnih šol so prevozi otrok dejstvo, ki ga je potrebno vgraditi v urnik, če želimo manj prevozov in nečakajoče učence. Tudi avtobus postane del urnika, pravzaprav učilnica. S tem se izračun urnika dodatno zakomplicira in postane še bolj kompleksen, je pa to rešljiv problem za iUrnik.

Zaradi tega smo v iUrnik dodali opcijo, s katero lahko za vsako uro vsakega dneva specificirate kapaciteto prihodnih in odhodnih avtobusov, kar pomeni, da nikoli ne bo več učencev na avtobusu, kot je specificirano. Do sedaj se to ni računalo povsem avtomatsko in smo morali nekatere korekcije delati ročno, sedaj je ta kontrola v celoti vključena v izračunavanje urnika.

Število ur, ko avtobusi pripeljejo in odpeljejo učence je poljubno, kakor tudi kapaciteta avtobusov na vsako posamezno uro.

Primer:

  • avtobusi prihajajo do 3 ure, kapaciteto avtobusa pa smo za vse 3 ure prihoda nastavili na max 60 učencev
  • nekaj pouka smo raztegnili na 9. uro
  • avtobusi odhajajo od 6. do 9. ure. Kapaciteta avtobusov pri odhodih je prav tako nastavljena na max 60 učencev

Z umetno inteligenco poskušamo avtomatizirati čim več postopkov pri izračunu šolskega urnika.