V programu iUrnik so podprti obvezni in neobvezni izbirni predmeti. To pomeni, da poleg ponudbe obveznih izbirnih predmetov (OIP), lahko vnesete tudi ponudbo neobveznih izbirnih predmetov (NIP).

Princip delovanja je nekoliko različen, vendar smo oboje zajeli v vnosu podatkov. Najprej naredite obvestila učencem in njihovim staršem, kaj je sploh na izbiro, ko pa se proces zaključi gredo podatki naprej v urnik.

Rešitev je posebej “zanimiva” v sedmem razredu, kjer se letos prvič kombinirajo tako OIP kot NIP.

Kar se urnika in izračunavanja tiče, pa je za iUrnik vse po starem. Že dolgo obvlada raznorazne kombinacije skupinskih predmetov, različnih oddelkov in razredov in mu izračun zaradi tega ne bo bistveno otežen. Čeprav vsem drugim, ki bi delali urnik kako drugače, verjetno bo.