Osnovna cena za vsako šolo: 35 EUR

Dodatno za vsakega učenca: 0,1 EUR

Programe lahko kupite ali najamete. V ceni najema je vključeno vzdrževanje. V primeru, da želite program kupiti nas pokličite ali pošljite mail.

Cena mesečnega najema za fakultete in višje šole (letni urnik):

Osnovna cena za vsako šolo: 100 EUR
Dodatno za vsakega učenca: 0,1 EUR

Minimalna cena je 100 €.

CENIK STORITEV

Veljavni cenik storitev podjetja Algit d.o.o. je na tej strani. Na osnovi podpisane vzdrževalne ali najemne pogodbe vam priznavamo 10% popust na storitve.

Storitev Vrsta dela Cena v € Enota
Pomoč Kratki nasveti, kako delati s programi 45 ura
Svetovanje Svetovanje pri rešitvah 55 ura
Uvajanje Uvajanje v delo 45 ura
Analiza Analiza obstoječega stanja 45 ura
Šolanje Šolanje uporabnikov 45 ura
Izdelava Kompletna ali delna izdelava 45 ura
Programiranje Dodelave po željah naročnika 40 ura
Čas na poti Poraba časa na poti 20 ura

Dejanska poraba časa za obračun storitve je vsota časa priprave na lokaciji izvajalca v zvezi z izvedbo storitve (če je priprava dogovorjena z naročnikom) in izvajanje storitve na lokaciji naročnika.

Dnevnice in kilometrina se obračunajo po uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi prejemki. Čas na poti je dejanski porabljeni čas od Izvajalca (kjer je izvajalec storitve zaposlen) do naročnika in nazaj.

Vse cene so brez DDV.