Kako iUrnik razmišlja?

Na osnovi 32 ponderjev (uteži) stremi k optimalnemu rezultatu, tako da so vsi najbolj zadovoljni. Ponderje po svoji želji spreminja urničar.

Demo verzijo programa dobite tukaj (4 MB). Pogledate si lahko tudi letak in navodila.

Kratek opis izdelave šolskega urnika s programom iUrnik:

 • Vnos in urejanje podatkov
 • Izbirni in neobvezni izbirni predmeti, ter skupine
 • Izračun urnika
 • Nadomeščanja – suplence

iUrnik_process_VSI_v1

To je za uporabnika najzahtevnejša faza dela. Vnesti mora podatke, ki se zahtevajo za izračun urnika. Predvsem mora biti natančen, vendar vedno lahko v fazi izračuna, ko ugotovimo, da smo kaj pozabili, ponovno popravljamo vhodne zahteve in podatke. Vnesti je potrebno naslednje podatke:

 • ure
 • dnevi
 • učilnice
 • učitelji
 • oddelki
 • učenci
 • predmetnik
 • dodatne zahteve

Vnos ni zahteven, vedno lahko razveljavite kar ste odtipkali in to vse korake od začetka zagona programa. Uporabljate lahko vnos v samem editorju ali pa s klikanjem v obrazcih.

Predpriprava za izračun urnika je izračun skupin. V tem delu program porazdeli učence po skupinah (tiste ki niso vnaprej določene – gos, tit, …) tako, da glede na skupine, ki imajo točno določene učence, čim več skupin lahko izvaja pouk istočasno.

Ko program začne izračun urnika, najprej naključno postavi začetno stanje, ki pa je seveda polno nedopustnih napak. Evolucijska umetna inteligenca začne reševati urnik in dela po nekaj tisoč mutacij na sekundo.

Trajanje iskanja najboljše rešitve je odvisno od kompliciranosti zahtev in količine podatkov. iUrnik najprej poišče konsistentno rešitev, ki jo potem izboljšuje. Da ne bi zapadel v kakšen lokalni minimum, gre program vsake toliko časa raziskovat rešitve na povsem naključnem mestu.

Nadomeščanja – suplence so namenjena hitremu iskanju ustrezne zamenjave učitelja. Vodi se tudi evidenca ur za nadomeščanja, ki jo lahko izpišemo za neko obdobje – dan, x dni, mesec, leto…

Sami vedno lahko izberemo drugega učitelja, kot ga je predlagal program. Program iUrnik upošteva več faktorjev, ki vodijo k najboljši izbiri, od tega koliko je kdo že nadomeščal, koliko bo čakal zaradi tega, koliko pozna razred,…

V procesu izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov moramo izvesti:

 • ponudbo učiteljev
 • vnos podatkov o preteklih izbirnih predmetih – uvoz skripte prejšnjih let
 • ponudbo učencem
 • izračun skupin na osnovi odgovorov učencev
 • obvestilo o dodeljenemu izbirnemu predmetu – lahko istočasno tudi o nivojih

PONUDBA UČITELJEV

Navedemo predmete in učitelje, ki bi učili – lahko se zgodi, da nekateri ne bodo izbrani. Dodatni podatki so še razredi, v katerih se bodo predmeti učili, velikost skupine in število ur na teden. Navedemo lahko tudi odvisnost med predmeti (NI3 se lahko obiskuje, če je učenec prej že imel NI2) in predmete, ki se izključujejo (ISO ne gre skupaj z ISR). Na ta način učenec dobi na dopisu samo dovoljene predmete.

ZGODOVINA IZBIRNIH PREDMETOV

Navesti moramo, katere predmete učenci obiskujejo letos (trenutni 7 razred) in katere so obiskovali lani (trenutni 8 razred), da na osnovi tega program ve, kaj lahko ponudi učencem. Obstoječi uporabniki iUrnika samo izberejo prejšnje urnike in program sam najde zgodovinske podatke.

PONUDBA UČENCEM

Učencem pošljemo obvestilo, v katerem rangirajo željene predmete. Ne morejo označiti predmetov, ki jih ne morejo imeti, ker jih ni na ponudbi.

IZRAČUN SKUPIN

Vnesti moramo podatek o številu skupin, ki jih financira ministrstvo in občina. Ko vnesemo še podatke o učenčevih izbirah, damo računati skupine izbirnih predmetov. V spodnjem primeru 4 učenci niso dobili primarne izbire.

OBVESTILO UČENCEM

Ko smo zaključili z izračunom – program ga je naredil sam, naredimo izpis s katerim obvestimo učence o izbirah.

Portal omogoča javno objavo vašega urnika. Z objavo urnika na portal imate možnost pregleda po oddelkih, prostorih in učiteljih, ter možnost raznih izvozov, kot je XML izvoz urnika, ure učiteljev,…

Podatke izvozite na portal.iurnik.si preko menija v delu, kjer se računa urnik – greste v meni “Upload”.

menu_upload_portal_iurnik

Izberete datumsko obdobje za katerega želite objaviti urnik in pazite ali začnete z A ali B urnikom.

menu_upload_portal_datum_iurnik

V 4 korakih se bo urnik prenesel na portal.

menu_upload_portal_uploading_iurnik

Na portalu bo urnik objavljen v 2 do 20 minutah, običajno prej kot v petih.

Izvoz podatkov za eAsistent, LoPolis,…

Na tem mestu samo na kratko, ker si postopek lahko ogledate na video predstavitvi na prvi strani (Domov). Za izvoz podatkov se morate registrirati, odobriti pa vas mora ravnatelj šole in naša podpora.

portal_registracija

Potem se prijavite.

portal_prijava

Nato pa še izvozite podatke.

portal_izvoz

Zahteve za fakultete, višje strokovne šole in vse tiste, ki se jim urnik spreminja iz tedna v teden so:

 • Letni  delovni koledar
 • Soodvisnost predavanj, vaj, izpitov,…
 • Zamiki  med predmeti glede na začetek ali konec – vzporedno ali zaporedno
 • Neprestane spremembe

Primer vnosa bolj zahtevnega pogoja: Predmet Y v trajanju 28 ur naj poteka po koncu predmeta X in 3 ure po začetku vaj V in to 5 tednov, 4 tedne 3 x po 2 blok uri in 1 teden 2 x 2 blok uri.

Primer na sliki: 24 ur predmeta naj se odvija med 4.2.2013 in 10.5.2013, 8 tednov po 3 blok ure na teden.

letni

Osnovne šole

Ponudba izbirnih predmetov

Vnos podatkov o ponudbi učiteljev, tako izbirnih, kot neobveznih izbirnih predmetov.

Učenci dobijo v rangiranje samo tisto, kar lahko izberejo – upošteva se zgodovina.

Ure učitelji

Zahteve za ure učitelja

 • minimalno / maksimalno število ur na teden
 • največ prostih ur na dan
 • obvezna “luknja” po x urah
 • minimalno ur dela na dan
 • maksimalno ur dela na dan

Če je odkljukana kljukica “obvezno”, potem ti pogoji morajo biti izpolnjeni, drugače urnik ni konsistenten.

Delavni čas učitelja se določa ločeno.

Vnos predmeta

Vnos predmeta

Predmetu določimo:

 • oznako
 • tip predmeta
 • število ur na teden
 • učitelja
 • oddelke, kjer se poučuje
 • velikost skupine
 • delovni čas – ure/dnevi
 • lokacije
 • težavnost

Ure obveznosti

Vnos časa

Za oddelke določimo čas izvajanja in čas obvezne prisotnosti.

Učiteljem čas , ko so na voljo.

Učencem določimo čas obvezne prisotnosti in čas varstva.

Predmetom določimo čas izvajanja in še , ali se izvajajo prvo, zadnjo ali vmesne ure.

Slika fakulteta

Fakultete, Višje šole

 • Letni delovni koledar
 • Soodvisnost predavanj, vaj, izpitov,…
 • Zamiki med predmeti glede na začetek ali konec – vzporedno ali zaporedno
 • Neprestane spremembe

Primer vnosa: Predmet Y v trajanju 28 ur naj poteka po koncu predmeta X in 3 ure po začetku vaj V in to 5 tednov, 4 tedne 3 x po 2 blok uri in 1 teden 2 x 2 blok uri.