Mnenja uporabnikov

Srednja tehniška šola Koper

Eno največjih, prijetnih presenečenj, je bilo to, da program iUrnik zmore upoštevati veliko veliko več dejavnikov kot le osnovne podatke (ure učitelja, predmetnik, prostor ipd.). Teh dejavnikov je preveč, da bi vse naštela – lahko pa povem drugače – pri pripravi urnika, pravzaprav, nisem naletela na dejavnik (pogoj), ki ga program ne bi mogel upoštevati! In teh, na šoli, z devetimi različnimi izobraževalnimi programi, in s skoraj 700 dijaki, ni malo!

Delitev razredov v več skupin, kar je bil, meni osebno, največji trn v peti, deluje presenetljivo enostavno. Nasploh je program, ko ga osvojiš, uporabniško enostaven, logičen in pregleden. Ob tako dobri ekipi, ki je ves čas na voljo za podporo in pomoč, lahko program osvoji vsakdo! So zelo razumevajoči, potrpežljivi, uporabnika na primeren način, s primerno in nazorno razlago, vodijo skozi program. Na podlagi svojih izkušenj predlagajo in svetujejo, predvideti znajo situacije, ki jih “šolski urničar” (sploh “novopečeni”) sam še ne predvidi.

Urnik naše šole je še posebno specifičen, saj imamo tudi delno popoldanski pouk (višji letniki pričnejo pouk kasneje kot nižji). S programom iUrnik smo uspeli naš urnik optimizirati tako, da popoldanski razredi pričenjajo s poukom skoraj v celoti dopoldan. Na veliko zadovoljstvo dijakov, staršev in zaposlenih, smo s programom iUrnik dosegli celo, da je popoldanskih razredov manj kot je bilo sprva predvideno!

Ekipa iUrnika je poleg strokovne podpore, zelo dovzetna za vse predloge, mnenja uporabnikov programa in portala, na katerem je urnik objavljen.  Stremijo k izboljšavam in imajo izreden posluh za svoje uporabnike.

Kot “novopečena urničarka”, brez predhodnih izkušenj, lahko samo priporočam in povem: “USER FRIENDLY!” Velja tako za program, kot za ekipo!

V Kopru, 30. 9. 2014

Katarina Novoselec

sts-koper

Osnovna šola Koseze

Program iUrnik je najboljši program za izdelavo urnika doslej. Nekoč smo pri izdelavi urnika upoštevali le učitelja, predmetnik in prostor. Danes tem trem spremenljivkam dodamo še izbirne predmete, učence, ki jih obiskujejo, združevanje učencev pri športni vzgoji po spolu iz paralelk, delitev učencev pri predmetih tehnika in tehnologija ter gospodinjstvu.

—Maja Mujkić in Amalija Stiplovšek

Biotehniška šola Maribor

Prednost tega programa je, da vneseš vse “robne pogoje”, nakar program sestavi urnik v celoti. Težko je opisati vse možnosti urnika, ker jih je veliko, lahko pa ga “močno priporočam” in zagotovim, da boste s to programsko opremo zadovoljni.

—Anton Krajnc, ravnatelj

OŠ CVIU Velenje

Pozitivno izkušnjo z iUrnikom imam že iz prejšnje službe. Je edini urnik, kjer lahko brez težav kombiniramo urnike učiteljev nižjega izobrazbenega standarda (45 minutne ure) z učitelji posebnega programa (60 minutne ure).

—mag. Aleksander Vališer, ravnatelj

OŠ Franceta Prešerna

Pri izdelavi urnika s programom iUrnik, hitro pridobivam določena znanja in izkušnje za sestavljanje najboljšega možnega urnika v dani situaciji. Algoritem deluje na več računalnikih hkrati in ves čas na različne načine išče optimalnejše rešitve.

—Boštjan Strnad

Osnovna šola F. S. Finžgarja Lesce

iUrnik uporabljamo 6 let in v tem času se ni primerilo, da program ne bi sam 100% izračunal urnik, kljub nivojskim, heterogenim in raznim skupinam delitve, ter izbirnim predmetom.
Največja prednost iUrnika je, da po vnosu vhodnih podatkov, program sam izračuna (naredi) urnike.

-Emilija Kavčič, ravnateljica

Osnovna šola Koroška Bela

Program iUrnik obvlada tudi proces izbirnih predmetov, ki naredi izbiro predmetov učencem veliko bolj prijazno, kot je bila prej.
Največja prednost programa iUrnik pa je v tem, da omogoča vnos ogromno robnih pogojev, z uporabo katerih lahko sestavimo urnik, ki kar najbolj ustreza našim željam in zahtevam.

-Božena Oblak