Avtomatska optimizacija prevozov z avtobusi

Za veliko osnovnih šol so prevozi otrok dejstvo, ki ga je potrebno vgraditi v urnik, če želimo manj prevozov in nečakajoče učence. Tudi avtobus postane del urnika, pravzaprav učilnica. S tem se izračun urnika dodatno zakomplicira in postane še bolj kompleksen, je pa to rešljiv problem za iUrnik. Zaradi tega smo v iUrnik dodali opcijo, s katero lahko za vsako uro vsakega dneva specificirate kapaciteto prihodnih in odhodnih avtobusov, kar pomeni, da nikoli ne bo več učencev na avtobusu, kot je specificirano. Do sedaj se to ni računalo povsem avtomatsko in smo morali nekatere korekcije delati ročno, sedaj je ta kontrola v celoti vključena v izračunavanje urnika. Število ur, ko avtobusi pripeljejo in odpeljejo učence je poljubno, kakor tudi kapaciteta avtobusov na vsako posamezno uro. Primer: avtobusi prihajajo do 3 ure, kapaciteto avtobusa pa smo za vse 3 ure prihoda nastavili na max 60 učencev nekaj pouka smo raztegnili na 9. uro avtobusi odhajajo od 6. do 9. ure. Kapaciteta avtobusov pri odhodih je prav tako nastavljena na max 60 učencev Z umetno inteligenco poskušamo avtomatizirati čim več postopkov pri izračunu šolskega...

Neobvezni izbirni predmeti

V programu iUrnik so podprti obvezni in neobvezni izbirni predmeti. To pomeni, da poleg ponudbe obveznih izbirnih predmetov (OIP), lahko vnesete tudi ponudbo neobveznih izbirnih predmetov (NIP). Princip delovanja je nekoliko različen, vendar smo oboje zajeli v vnosu podatkov. Najprej naredite obvestila učencem in njihovim staršem, kaj je sploh na izbiro, ko pa se proces zaključi gredo podatki naprej v urnik. Rešitev je posebej “zanimiva” v sedmem razredu, kjer se letos prvič kombinirajo tako OIP kot NIP. Kar se urnika in izračunavanja tiče, pa je za iUrnik vse po starem. Že dolgo obvlada raznorazne kombinacije skupinskih predmetov, različnih oddelkov in razredov in mu izračun zaradi tega ne bo bistveno otežen. Čeprav vsem drugim, ki bi delali urnik kako drugače, verjetno...