Poimenovanje predmetov za eDnevnik

Kratica predmeta naj bo v skladu s predmetnikom – ministrstvo (kadar to ne gre, kot pri predmetu ODA, postopajte po svojih logičnih standardih). Kadar prihaja do delitev predmeta na skupine ali zaradi nečesa želite narediti dva predmeta, označujte takole: najprej standardna oznaka – bo šla v eDnevnik ali eRedovalnico potem pika potem pa vaša interna oznaka skupine Primeri: mat – standardna oznaka mat.h7b – matematika, skupina b (to je lahko 2 skupina)  v 7 razredu mat.h71 – matematika, skupina 1 v 7 razredu mat – oddelčna matematika (vsi učenci so prisotni) mat.n – nivojska matematika ( prisotni poimenski učenci) Pri tem ne pozabite, da se predmeti, ki imajo enako oznako do pike lahko odvijajo istočasno (če se ne križa učitelj ali kateri učenec) in če tega ne želite morate uporabiti poseben ukaz apart. Nekateri poimenski predmeti se tvorijo avtomatsko s programom iUrnik. Največ jih lahko nastane zaradi delitve učencev v skupine (TIT, GOS,…) ali zaradi DSP, ko skupina razpade, ker imajo nekateri DSP. Program mora vedeti kdo je v skupini, ker drugače nima informacije o čakajočih in tudi ne more sestaviti konsistentnega urnika. Primer je npr. matematika, ko odide eden ali več učencev od pouka k DSP – za vsak dogodek v urniku posebej. Primer: 3 x je matematika za ves oddelek ali vso skupino 1 x pa za npr. dva učenca manj, ki sta šla vsak k svojemu DSP-ju. Rezultat sta dva predmeta: mat – matematika z vsemi učenci mat.1 – matematika z vsemi učenci, razen dveh, ki sta pri DSP Primer je tudi npr. TIT, ko je v razredu npr. 25 učencev, omejitev skupine pa je 20....

Natančna specifikacija predmetov

Zaradi izvoza v eDnevnik mora biti predmet natančno specificiran, če želimo prenesti vse podatke avtomatsko. To pomeni, da k predmetu dodamo učitelja (učitelje) in prostor (prostore) in poimenske učence. Primer: zapis, kjer vsak učitelj vzame svoje učence in gre v svoj prostor     špo  8a+8b   uč1+uč2+uč3   tel1+tel2+tel3 lahko napišemo z zapisi     špo.f8ab  8     uč1 tel1 … fante iz 8 razreda uči učitelj uč1 v učilnici tel1     špo.d8a   8a   uč2 tel2 … dekleta iz 8a     špo.d8b   8b   uč3 tel3 … dekleta iz 8b Oba zapisa sta vsebinsko identična – 8 razred ima ŠPO v treh telovadnicah s tremi učitelji. Pri drugem načinu se točno ve kje kateri učitelj uči katere učence. Včasih se pa zgodi, da skupino učencev v resnici učita dva ali več učiteljev v enem ali več prostorih. Primer učenja tujega jezika z “native speaker”: ita.n  2  uč1&uč2  prostor1 italijanščina nadaljevalni za poimenske učence drugih letnikov se poučuje v prostoru 1, z učiteljem in njegovim pomočnikom npr. iz...