Z ukazom schoolbuscap povemo kolikšna je kapaciteta avtobusa in ob kateri uri prihaja ali odhaja. iUrnik bo potem poskušal vse vozače prilagoditi voznemu redu, da učenci ne bi čakali na pouk ali na avtobus.

schoolbuscap 1-2/1-5(68) 6-8/1-5(56)

schoolbuscap 3/1-5(60) 9/1-5(64)

  • 1-2/1-5(68) 1. in 2. uro od ponedeljka do petka se lahko pripelje do maksimalno 68 vozačev (avtobus in kombi)
  • 3/1-5(60) 3. uro od ponedeljka do petka se lahko pripelje do maksimalno 60 vozačev (avtobus)
  • 6-8/1-5(56) po 6. 7. in 8. uri se lahko odpelje do maksimalno 56 vozačev
  • 9/1-5(64) po 9. uri se lahko odpelje do maksimalno 64 vozačev