Zaradi izvoza v eDnevnik mora biti predmet natančno specificiran, če želimo prenesti vse podatke avtomatsko. To pomeni, da k predmetu dodamo učitelja (učitelje) in prostor (prostore) in poimenske učence. Primer:

  • zapis, kjer vsak učitelj vzame svoje učence in gre v svoj prostor
  •     špo  8a+8b   uč1+uč2+uč3   tel1+tel2+tel3
  • lahko napišemo z zapisi
  •     špo.f8ab  8     uč1 tel1 … fante iz 8 razreda uči učitelj uč1 v učilnici tel1
  •     špo.d8a   8a   uč2 tel2 … dekleta iz 8a
  •     špo.d8b   8b   uč3 tel3 … dekleta iz 8b

Oba zapisa sta vsebinsko identična – 8 razred ima ŠPO v treh telovadnicah s tremi učitelji. Pri drugem načinu se točno ve kje kateri učitelj uči katere učence.

Včasih se pa zgodi, da skupino učencev v resnici učita dva ali več učiteljev v enem ali več prostorih. Primer učenja tujega jezika z “native speaker”:

  • ita.n  2  uč1&uč2  prostor1

italijanščina nadaljevalni za poimenske učence drugih letnikov se poučuje v prostoru 1, z učiteljem in njegovim pomočnikom npr. iz Rima.