Razširjen je ukaz softblock, zato ni potrebno preimenovanje predmetov, če želimo da velja samo za nekatere oddelke. Vnos šolskega urnika se tako pohitri in poenostavi.

Primer 1 (po starem):
softblock geo
v predmetniku je določena geo kot 2b – 2 blok uri, dodaten ukaz softblock pa po lastni izbiri blok uri razbije na posamezni uri, če razbitje pripomore k boljšemu urniku. Velja v veh oddelkih, kjer imajo geo v blok urah.

Primer 2 : (novo: ni potrebno več imenovati predmetov drugače, kadar hočemo da to velja samo za nekatere oddelke)
softblock bio(8a), geo(8a)
Softblock velja za bio in geo v 8a oddelku.

Primer 3 :
softblock bio(8a 8b)
Softblock velja za bio v 8a in 8b oddelku.