Včasih želite, da si nekateri predmeti sledijo po dnevih. Za zaporedje v dodatnih zahtevah uporabite ukaza setday ali setdaycycle. Razlika med ukazoma je ta, da setdaycycle dopušča tudi zaporedje petek – ponedeljek, medtem ko setday tega ne dopušča.

Primer:

  • setdaycycle praksa(3e)  praksa1(3e) – praksi v 3e  naslednji dan sledi praksa1 v 3e
  • setday fiz(1a)  kem(1c) – zaporedje različnih predmetov v različnih oddelkih
  • setday geo(9b)  geo(9b)

Ukaz velja za vse ure predmeta. Če je fizike in kemije po dve uri, bo zaporadje fizika – kemija (npr. pon – tor) in še enkrat fizika – kemija (npr. čet – pet).

Če želite zaporedje samo ene ure, potem uvedite novo ime (npr. fiz.1 in kem.1, ki trajata po eno uro),  spremenite pa trajanje fiz in kem, ki naj trajata samo eno uro, tako, da bo vsota ur pravilna.