Natančna specifikacija predmetov

Zaradi izvoza v eDnevnik mora biti predmet natančno specificiran, če želimo prenesti vse podatke avtomatsko. To pomeni, da k predmetu dodamo učitelja (učitelje) in prostor (prostore) in poimenske učence. Primer: zapis, kjer vsak učitelj vzame svoje učence in gre v svoj prostor     špo  8a+8b   uč1+uč2+uč3   tel1+tel2+tel3 lahko napišemo z zapisi     špo.f8ab  8     uč1 tel1 … fante iz 8 razreda uči učitelj uč1 v učilnici tel1     špo.d8a   8a   uč2 tel2 … dekleta iz 8a     špo.d8b   8b   uč3 tel3 … dekleta iz 8b Oba zapisa sta vsebinsko identična – 8 razred ima ŠPO v treh telovadnicah s tremi učitelji. Pri drugem načinu se točno ve kje kateri učitelj uči katere učence. Včasih se pa zgodi, da skupino učencev v resnici učita dva ali več učiteljev v enem ali več prostorih. Primer učenja tujega jezika z “native speaker”: ita.n  2  uč1&uč2  prostor1 italijanščina nadaljevalni za poimenske učence drugih letnikov se poučuje v prostoru 1, z učiteljem in njegovim pomočnikom npr. iz...

Ponudba za neobvezne izbirne predmete

Za lažje delo z neobveznimi izbirnimi predmeti smo dopolnili program iUrnik. Ta teden bomo preizkusili izpise na treh šolah, potem pa vas bomo obvestili, da boste lahko začeli. Nova ponudba izgleda takole: Po novem sta dva razdelka : ponudba IP ponudba...

Dopolnjen ukaz softblock

Razširjen je ukaz softblock, zato ni potrebno preimenovanje predmetov, če želimo da velja samo za nekatere oddelke. Vnos šolskega urnika se tako pohitri in poenostavi. Primer 1 (po starem): softblock geo v predmetniku je določena geo kot 2b – 2 blok uri, dodaten ukaz softblock pa po lastni izbiri blok uri razbije na posamezni uri, če razbitje pripomore k boljšemu urniku. Velja v veh oddelkih, kjer imajo geo v blok urah. Primer 2 : (novo: ni potrebno več imenovati predmetov drugače, kadar hočemo da to velja samo za nekatere oddelke) softblock bio(8a), geo(8a) Softblock velja za bio in geo v 8a oddelku. Primer 3 : softblock bio(8a 8b) Softblock velja za bio v 8a in 8b...